NL / EN

Jaarverslag 2016

To the top

Voorwoord

Op 8 maart jongstleden zijn de voorlopige jaarcijfers van TMG gepubliceerd. De recente gebeurtenissen rondom het concern, waarover u bent geïnformeerd in onze persberichten en de stakeholderbrief van 15 maart jongstleden zoals gepubliceerd op onze website, resulteerden in de buitengewone situatie dat de publicatie van de volledige, goedgekeurde jaarrekening en het jaarverslag moest worden uitgesteld. Er is getracht de finale documenten zo snel mogelijk publicabel te maken. Inmiddels hebben wij, na het volgen van een zorgvuldig proces, het jaarverslag afgerond; de cijfers zijn ten opzichte van de eerste bekendmaking op 8 maart niet gewijzigd.

Nadat TMG een voorstel van Mediahuis en VP Exploitatie had ontvangen voor de verwerving van alle uitgegeven en uitstaande certificaten en aandelen van TMG, hebben TMG, Mediahuis en VP Exploitatie op 5 maart 2017 een voorwaardelijke overeenkomst gesloten in verband met het voorgenomen openbaar bod door Mediahuis en VP Exploitatie op TMG.

Op 5 maart 2017 heeft de Raad van Commissarissen besloten beide leden van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang te schorsen. Op grond van de statuten van TMG wordt de bestuurstaak sindsdien tijdelijk door de Raad van Commissarissen uitgeoefend. De leden van de Raad van Bestuur waren tot en met het einde van het boekjaar 2016 nog in functie, maar hebben de jaarrekening gezien hun schorsing niet ondertekend.

Namens de Raad van Commissarissen, die tijdelijk ook belast is met het bestuur van TMG, bied ik u hierbij het jaarverslag van TMG over 2016 aan, inclusief de jaarrekening die is gecontroleerd en goedgekeurd.


Jan Nooitgedagt
Waarnemend voorzitter Raad van Commissarissen, tevens tijdelijk handelend als voorzitter van het waarnemend bestuur