NL / EN

Jaarverslag 2016

To the top

Over TMG


Bedrijfsprofiel

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste mediabedrijven van Nederland. Wij bieden consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content, met het zwaartepunt op nieuws, business, sport, lifestyle en entertainment. Dit doen wij via alle mogelijke media en platforms: internet, mobiel, video, print, radio en events.

De grootste kracht van een mediabedrijf is het vermogen om verhalen van waarde te maken en te delen. Met ruim 60 vertrouwde merken en een sterke journalistieke focus weet TMG als geen ander de Nederlandse consument te bereiken. Met één vast vertrekpunt: de consument.

Waar heeft de consument behoefte aan? Die vraag is voor ons leidend. Wij willen in de groeiende stroom van informatie zorgen voor duiding en verbinding, met onze sterke merken, de sterke posities in onze contentdomeinen en de rijke data van de miljoenen consumenten die wij dagelijks bereiken. Daarmee zijn wij een aantrekkelijke partner voor adverteerders, marketeers, contentmakers en distributiepartijen. Samen met hen creëren wij waarde in de gehele keten, op een maatschappelijk verantwoorde manier.

In 2016 realiseerde TMG een omzet van € 421,0 miljoen en telde het bedrijf gemiddeld 1.790 fte. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Onze merken verbinden miljoenen mensen

TMG verbindt miljoenen mensen, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; regionale dagbladen zoals Noordhollands Dagblad en De Gooi- en Eemlander; digitale merken zoals GeenStijl, Dumpert en Gaspedaal; Classic FM en – via een strategisch partnership - de landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Daarnaast hebben we tientallen andere merken en titels die zich richten op lokale nieuwsvoorziening, entertainment of e-commerce zoals GroupDeal. Via Keesing Media Group zijn we marktleider in Europa in puzzelbladen en digitale puzzels.

Strategie: wij voorzien de Nederlandstalige consument 24/7 van relevante content


Belangrijke ontwikkelingen in 2016

In 2016 is de 24/7 strategie leidend geweest in al onze activiteiten. De belangrijkste highlights geven we hier weer, ingedeeld volgens de zes pilaren van onze strategie.

Focus

In 2016 heeft TMG gefocust op de verdere ontwikkeling van haar merken om het bereik in hun martksegmenten uit te breiden, met resultaat:

 • De Telegraaf en Metro hebben een sterk merkbereik in de Nederlandse dagbladmarkt. Zo realiseerde De Telegraaf een totaal merkbereik van 6.923.0001 in print en digitaal. Metro had een totaal merkbereik van 6.216.0001;
 • VROUW realiseerde een totaal merkbereik van 2.639.0001, met een forse groei in het online bereik;
 • Dumpert noteerde 150.800.000 video views per maand2;
 • Noordhollands Dagblad kwam uit op 999.000 totaal merkbereik in print en digitaal1.

Versnelde groei

Om groei in bereik en impact te realiseren is het content-aanbod van de verschillende merken uitgebreid en vernieuwd, onder andere met:

 • VRIJ, een nieuwe 80 pagina's tellende weekendbijlage van De Telegraaf, met inspirerende content over wonen, reizen, mobiliteit, koken, technologie en gezond leven;
 • de nieuwe multi-platform app van Privé, die 24/7 toegang biedt tot het laatste showbizz- en entertainmentnieuws van Privé, en de nieuwe koninklijk-huisspecial Privé-Royal;
 • de succesvolle lancering van Autobahn.eu door TMG Digital;
 • Metro Lifestyle, de vernieuwde maandelijkse bijlage;
 • puzzelboeken voor kinderen van Keesing Media Group in samenwerking met Viacom, en nieuwe edities in het buitenland: in totaal circa 200 nieuwe titels in 11 landen. 

Nieuwe verdienmodellen

Met het oog op de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen hebben de merken hun digitale propositie uitgebouwd:

 • het nieuwe responsive platform vrouw.nl is gelanceerd, de meeste gebruikers bezoeken de website via een mobiel device;
 • Telesport lanceerde met de nieuwe site telesport.nl een dynamisch sportplatform, dat 24/7 aandacht besteedt aan topsportnieuws, achtergronden en statistieken;
 • De Financiële Telegraaf (DFT) kwam met een compleet nieuwe website: dftkennis.nl, in samenwerking met kennispartners als SingularityU The Netherlands en Nyenrode Business Universiteit. Ook lanceerde DFT een vernieuwde app met actueel beurs- en ondernemingsnieuws;
 • de vernieuwde De Gooi- en Eemlander website beet het spits af voor het meer op maat gemaakte online nieuwsaanbod van alle regionale merken van TMG;
 • Keesing Media Group kwam met nieuwe mobiele apps voor onder meer Sudoku, Tectonic, woordzoekers en kruiswoordpuzzels, waarmee puzzelaars niet alleen op hun tablet maar ook op hun mobiel kunnen puzzelen.

Verbeterde efficiëntie

In 2016 is de organisatie verder gestroomlijnd, onder meer door:

 • de succesvol afgeronde uitbesteding van de drukactiviteiten;
 • de fysieke samenvoeging van de activiteiten van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie;
 • de centralisatie en bundeling van overige activiteiten in Amsterdam (bijvoorbeeld de verhuizing van Relatieplanet.nl) en de vermindering van het aantal locaties;
 • forse efficiencyslagen van Keesing Media Group in de kernlanden Frankrijk, Nederland, België en Denemarken.

Flexibele organisatie

Om flexibel te blijven in de veranderende entertainment- en mediamarkt ontwikkelt TMG niet alles zelf, maar zoeken wij naar strategische samenwerkingen. In het verslagjaar kwamen onder meer de volgende partnerships tot stand:

 • de samenwerking met Talpa op het gebied van radio en OTT;
 • de overname van Amsterdam FashionWeek, ondergebracht bij TMG Landelijke Media;
 • de samenwerking van Keesing Media Group met Eye to Eye Media en Viacom;
 • de samenwerking van Holland Media Combinatie met game-platform XGN. 

Verantwoord ondernemen

Het beleid voor verantwoord ondernemen is verder uitgerold, met als resultaten in het verslagjaar:

 • diverse talent- en ontwikkelprogramma's zijn gestart, om in lijn met de TMG-strategie kennis en vaardigheden van medewerkers op alle niveaus verder te kunnen ontwikkelen;
 • de CO2-uitstoot is verder gereduceerd;
 • TMG is vanaf 2016 officieel ISO-14001 gecertificeerd;
 • een multi-stakeholderdialoog heeft plaatsgevonden;
 • de transparantie is verder verbeterd (betere score op transparantiebenchmark en Tax Transparency Benchmark);
 • onze business units hebben hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kracht bij gezet met diverse initiatieven, gericht op kennisdeling, ontwikkeling en het ondersteunen van goede doelen.
 1. Bron: NOM Mediamerken, 2015-II - 2016-I, m/v 13+
 2. Bron: Google Analytics, december 2016

Feiten en cijfers 2016

2016

2015

Som der bedrijfsopbrengsten

421.039

452.408

Bedrijfsresultaat

-8.407

-16.742

Financiële baten en lasten

-29

-979

Resultaat vóór belastingen

-8.436

-17.721

Winstbelasting

-2.621

1.907

Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

7.373

-4.011

Nettoresultaat

1.558

-23.639

Minderheidsbelang

-

-879

Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep

1.558

-22.760

EBITDA, exclusief reorganisatielasten

22.007

34.687

EBITDA marge

5,2%

7,7%

Per aandeel in €

Resultaat

0,03

-0,49

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-0,06

0,35

Aantal personeelsleden ultimo (fte)

1.766

1.953

De jaarcijfers 2016 en 2015 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen van toepassing voor het jaar 2016. De grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde winst- en verliesrekening is gepresenteerd op basis van voortgezette activiteiten.


De wereld om ons heen

In de entertainment- en mediamarkt zetten de digitalisering en de transitie van woord naar beeld verder door. Dit is de dynamische wereld waarin TMG opereert.

Een markt in beweging

De mediaindustrie maakt een forse consolidatie door: vanwege de snelle groei van digitale media en de veranderende mediaconsumptie en het gedrag van consumenten zijn mediabedrijven op zoek gegaan naar schaalvergroting, synergie en kostenbesparingen om succesvol in te kunnen spelen op de ingrijpende veranderingen in de markt.

Op het speelveld anno 2016 strijden onder andere uitgevers, mediabedrijven, tv-bedrijven, telecomproviders en internetaanbieders om de aandacht en de budgetten van consument en adverteerder.  

Consumenten: 24/7 online, autonomie en gemak

Nederland heeft één van de hoogste dekkingsgraden in breedband en mobiele datanetwerken ter wereld, en huishoudens hadden eind 2015 al gemiddeld meer dan 3,7 devices in huis. De gemiddelde Nederlandse consument heeft de mogelijkheid om 24/7 online te zijn. Hij consumeert vooral mobiel en steeds vaker in beeld in plaats van in woord.

Gemak en autonomie zijn sleutelwoorden: de consument bepaalt wat hij wanneer en waar tot zich neemt en via welk device. Daarbij tekenen zich gedurende de dag duidelijk behoeftepatronen af.

Momenten van relevantie

Bron: Reuters Institute Digital News Report 2016, Telegraaf-intern kwalitatief en kwantitatief onderzoek, 2016

Online video gaat het, mede dankzij de nog steeds groeiende datasnelheden, winnen van de lineaire varianten.
Daarmee zijn consumenten ook steeds vaker en langer in contact met content.

In plaats van content 'à la carte' verschuift de consumptievoorkeur naar een ‘all you can eat’-buffet, met kijkgedrag dat steeds vaker non-stop is over een langere periode (het zogenaamde 'binge-watching').

Ontwikkeling consumptievoorkeur

Bron: Media:Tijd 2015 onderzoek en ZenithOptimedia rapport 2015

Consumenten zijn al lang niet meer passief in hun mediaconsumptie: zij pakken zelf de regie voor hun contentaanbod en zijn selectief in hun keuze. Daarbij is toegang belangrijker dan het bezit van media. Zij kiezen voor merken waarmee zij zich kunnen identificeren, alleen die worden ‘toegelaten’. Voor deze trusted brands zijn zij ook bereid te betalen. Maar dan verwachten zij daar wel iets voor terug: instant toegang tot een brede en actuele content-‘bibliotheek’1.

Advertentiemarkt: verschuiving naar online en video

De traditionele advertentiemarkt voor print, radio en tv staat al langere tijd onder druk. Om consumenten te bereiken, verschuiven adverteerders hun budgetten naar online. Deze verschuiving is terug te zien in de bestedingscijfers: kranten en magazines zijn de enige segmenten in de Nederlandse advertentiemarkt die krimpen, online is booming. De advertentiemarkt van tv is nagenoeg gelijk gebleven, radio is gezakt2. Deze trend zal de komende jaren onverminderd doorzetten: in 2019 is internet-adverteren goed voor ongeveer de helft van de advertentiemarkt en 2020 is het omslagpunt, dan groeit het aandeel internet-adverteren door3. Met name de segmenten video en mobiel groeien hard.

Voor adverteerders is het de grote uitdaging om ook online de consument te blijven bereiken. Streaming diensten bieden immers vaak advertentievrije varianten aan. Tegelijkertijd biedt de explosieve groei van OTT-content en video juist ook kansen voor nieuwe vormen van advertising.

Daarmee worden advertenties ook content: gepersonaliseerd, op maat en op basis van persoonlijke voorkeuren. Content genereert de daadwerkelijke connectie met de consument: een succesvolle campagne wordt niet langer meer louter afgemeten aan absoluut bereik, maar ook aan de tijd die consumenten besteden aan het bekijken ervan. Continu verbeterde data intelligence stelt adverteerders in staat nog gerichter te communiceren met hun doelgroepen.

Uitdaging voor traditionele printmedia

De concurrentie neemt toe, de consument bepaalt en adverteerders verschuiven hun budgetten. Diverse trendrapportages geven aan dat pas vanaf 2020 de inkomsten vanuit digitale media de omzetkrimp in print kunnen gaan opvangen. Zeker voor traditionele printmediabedrijven is dat een uitdaging. Tegelijkertijd hebben zij unieke voordelen. De tijd die consumenten doorbrengen met het lezen van de papieren krant is weliswaar afgenomen, maar blijft de laatste vijf jaren stabiel. Bovendien valt de krant direct op de mat bij de consument, een vaste waarde in een hectische mediawereld3.

Entertainment & Media spending - advertising (€ miljoen)

Bron: PwC, Ovum

Ook hebben nieuwsmediabedrijven vanuit hun DNA een belangrijke onderscheidende eigenschap: zij zijn gespecialiseerd in het maken en distribueren van actuele content, dag in dag uit, en het inspelen op de media- en contentbehoefte van hun klanten. TMG heeft bovendien een ijzersterk merkportfolio, dat met zijn bereik miljoenen verbindt én een schat aan data oplevert.

 1. Reuters Institute Digital News Report 2016, Telegraaf-intern kwalitatief en kwantitatief onderzoek, 2016
 2. Bron: Nielsen netto mediabestedingen jaarrapport 2015
 3. Bron: Entertainment and Media Outlook for the Netherlands 2015-2019, PwC

Strategie

TMG neemt in de Nederlandse mediamarkt een unieke positie in, met sterke, toegankelijke merken die miljoenen mensen bereiken en verbinden. Met ons onderscheidende media-ecosysteem creëren wij waarde voor al onze stakeholders.

Eind 2014 is de nieuwe strategie van TMG vastgesteld: wij stellen de consument centraal en bieden 24/7 relevante content via alle mogelijke kanalen en devices. Hiertoe bouwen wij aan een nieuw, toekomstbestendig en modern media-ecosysteem, gericht op hoogwaardige consumenteninteractie en duurzame resultaten. Met dit media-ecosysteem spelen we in op de kansen die het veranderende medialandschap biedt. Aanvullend op de lineaire verbinding met de consument vanuit de kern van ons bedrijf, het journalistieke hart, biedt het media-ecosysteem ook interactieve verbindingen tussen merken en consumenten en tussen consumenten en adverteerders. Online video en data zijn hierin cruciale lagen. Met de realisatie van dit ecosysteem anticipeert TMG op de verdergaande consolidatie in de mediamarkt, waarbij de winnende spelers cross-mediaal en cross-brand proposities kunnen aanbieden, via alle kanalen en modaliteiten: print, online, social en tv/OTT/video.

TMG Media-ecosysteem

Het hart van het TMG media-ecosysteem wordt gevormd door 24/7 content, gebaseerd op redactionele input, de kracht van de merken en online video. Binnen vijf hoofddomeinen nieuws, business, sport, lifestyle en entertaiment vindt de content zijn weg naar de consument en adverteerder, via diverse modaliteiten en kanalen. De datalaag die hiertussen ligt, wordt vanuit twee stromen verrijkt: zowel 'top down' als 'bottom-up', vanuit het gebruik en de (media)voorkeuren van de consument. Dit draagt bij aan nieuwe inkomstenstromen en verdienmodellen.

In 2016 is verder gewerkt aan het realiseren van dit eco-systeem. Belangrijke resultaten waren onder meer:

 • de verdere uitbreiding en verbetering van de content van onze merken, met nieuwe edities en bijlagen, in beeld en in woord;
 • de voorbereiding van het in 2017 te lanceren online videoplatform Telegraaf VNDG, dat voortbouwt op het grote videobereik van de TMG-merken; 
 • het versterken van de digitale proposities en zichtbaarheid van de merken, met vernieuwde websites en apps;
 • het ontwikkelen van een acceleratorproces door TMG Digital, waarmee concepten versneld kunnen worden ontwikkeld en gelanceerd;
 • het creëren van nieuwe, doelgroepgerichte verbindingsplatforms, onder andere met de overname van Amsterdam FashionWeek;
 • nieuwe strategische samenwerkingen, onder andere met Talpa;
 • de inrichting en start van TMG Datalab;
 • het afronden van de uitbesteding van onze drukactiviteiten;
 • het samenvoegen van de activiteiten van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie;
 • het moderniseren en flexibiliseren van onze ICT-infrastructuur.

Deze resultaten worden verderop in het jaarverslag uitgebreider toegelicht.

Wendbare organisatie

Ten gevolge van de verschillende reorganisaties, gericht op het vergroten van efficiency en wendbaarheid van de organisatie, ziet het organogram van TMG er per 1 januari 2017 als volgt uit (ook te vinden op onze corporate website).

Organogram

Waardecreatie

Om succesvol te zijn en onze continuïteit te waarborgen, zijn wij voortdurend in gesprek met onze stakeholders. In 2016 hebben wij, zoals eerder aangekondigd, een multi-stakeholderdialoog uitgevoerd. Op basis hiervan, en op basis van reguliere stakeholderdialogen, zijn de belangrijkste drijvers waarmee wij waarde creëren voor onze stakeholders geactualiseerd. Dit zijn nu:

 • toegang tot informatie;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • privacy en informatiebeveiliging;
 • financiële prestaties (EBITDA, kostenreductie en dividenduitkeringspercentage);
 • aandeel van digitaal in de omzet;
 • ontwikkeling van medewerkers;
 • transparantie;
 • verantwoord inkopen.

Een toelichting op onze stakeholders, de dialoog met hen en de actuele materialiteitsmatrix zijn opgenomen als bijlage in dit jaarverslag.

Op basis hiervan hebben wij ook ons waardecreatiemodel verder aangescherpt.

TMG waardecreatiemodel

In onze snel veranderende informatiemaatschappij wordt de rol van een mediabedrijf als TMG belangrijker. Door uit te blinken in onze kernactiviteiten kunnen wij waarde toevoegen. Niet alleen voor de consument, maar voor alle stakeholders in onze keten en voor de maatschappij als geheel.

Onze waardestroom begint met de input van zes verschillende ‘kapitalen’. Deze geven de belangrijkste sociale, economische en milieubronnen weer die wij aanwenden om waarde te kunnen creëren. Vanuit de kracht van ons bedrijf, het creëren van onderscheidende (journalistieke) content, kunnen wij bij uitstek een gidsfunctie vervullen in de maatschappij en zorgen voor verbinding. Vanuit deze visie voegen wij met ons media-ecosysteem, onze bedrijfsvoering, verdienmodellen, strategie en de impact van onze merken en hun bereik waarde toe (output) aan de zes kapitalen. Deze 'output' levert de meerwaarde op voor onze verschillende stakeholders ('outcome'). In het schema 'TMG waardecreatiemodel' laten wij deze waardestroom zien.

Verdienmodellen

Het basisverdienmodel van TMG wordt gevormd door:

 • B2C abonnementen: lezersabonnementen in print en digitaal;
 • B2C transacties: losse verkoop en e-commerce;
 • B2B advertenties: advertenties in print en digitaal.

In lijn met de ontwikkeling van het media-ecosysteem breidt TMG deze verdienmodellen uit, met name op digitaal gebied, onder andere met e-commerce conversie, online advertenties (video), data-proposities en digitale video, die nieuwe mogelijkheden bieden voor adverteerders, contentpartners en e-commerce partijen.  

Deze transitie van het TMG-businessmodel is het uitgelezen moment om nog meer grip te krijgen op onze waardedrijvers en KPI’s, en daarmee op de financiële rapportage en sturingsinformatie. In 2016 is daarom een grootschalig traject gestart om vanuit de businessmodellen te komen tot een beperkte set top-KPI’s en operationele KPI’s, gestandaardiseerd voor alle merken en business units. Group Control werkt dit uit samen met de business; afronding en implementatie worden in de loop van 2017 verwacht. 

Strategisch risicomanagement

Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering van TMG. Het interne risicobeheersing- en controlesysteem van TMG wordt uitgedragen door het topmanagement en ingezet om de strategische, operationele, financiële en compliance-risico’s inzichtelijk te hebben en te beheersen. TMG ziet een goed functionerend intern risicobeheersing- en controlesysteem als een essentieel sturingsinstrument om haar strategische doelen te realiseren. Wat er op dit gebied in 2016 is gedaan, staat in het hoofdstuk over Risicomanagement.

Verantwoord ondernemen

Het creëren van waarde voor onze stakeholders en het realiseren van onze ambities en doelen doen wij op een verantwoorde manier. Verantwoord ondernemen is als pijler binnen de strategie een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering. In 2015 is het beleid voor verantwoord ondernemen vastgesteld onder de naam ‘TMG elke dag bewust betrokken’. In 2016 lag de focus op het concretiseren van de beleidsdoelstellingen en de borging in de organisatie. Onze financiële resultaten worden uitgebreider toegelicht in de hoofdstukken over de bedrijfsprestaties (algemeen en per business unit). Ontwikkeling van mensen, transparantie, milieu en maatschappelijke betrokkenheid zijn de belangrijkste niet-financiële aspecten van verantwoord ondernemen. Deze resultaten en ontwikkelingen op deze aspecten staan toegelicht in de hoofdstukken Onze mensen en Verantwoord ondernemen.